Piotr Milewski ur. w 1978r we Wrocławiu

  Student Wydziału Dziennikarstwa na kierunku Media Cyfrowe i Komunikacja Elektroniczna, podróżnik z zamiłowania, ratownik. Fotografią zajmuje się właściwie od zawsze, cały czas doskonaląc swój warsztat. Później przyszła fascynacja grafiką, przetwarzaniem obrazu cyfrowego, co wraz z fotografią tworzy jedną spójną całość. Moje prace były prezentowane na łamach polskich jak również angielskich pismach.

  Dwuletni pobyt w Wielkiej Brytanii pozwolił mi poszerzyć swoje doświadczenia, m.in. pod okiem Davida Notona -jednego z najlepszych fotografów dzisiejszych czasów.